BuurtBaan­Bureau Arnhem

Roel Hilderink

interview roel hilderink

kwartiermaker en sociaal ondernemer van het eerste BuurtBaanBureau in het Spijkerkwartier in Arnhem

Patricia van der Haak in gesprek met Roel Hilderink, kwartiermaker en sociaal ondernemer van het BuurtBaanBureau in het Spijkerkwartier in Arnhem.

Patricia van der Haak is de methodiekontwikkelaar van het BuurtBaanBureau en begeleidt Roel Hilderink met het ontwerpen van de businesscase en het opstarten van de sociale onderneming (het BuurtBaanBureau in het Spijkerkwartier in Arnhem), op basis van de visie en methodiek.

Hoe ben jij in contact geraakt met het BuurtBaanBureau?
Roel: Ik ben al heel lang ondernemer en heb een webshop voor relatiegeschenken. Ik werk alleen en voelde al lang de behoefte om daarnaast ook iets sociaals te doen, iets met meer maatschappelijke betekenis. Ik zag op de wijkwebsite ”Mijn Spijkerkwartier” de vacature voor een kwartiermaker voor het BuurtBaanBureau. Ik weet nog dat ik het profiel las en dacht: ”hé ik zie mezelf”. Ik heb onmiddellijk gereageerd en zo is de bal gaan rollen.
Patricia: Ik zat in de sollicitatiecommissie, samen met Patrick Hoogenbosch, de wijkondernemer van wijkbedrijf DAZO (waar het BuurtBaanBureau haar thuisbasis heeft) en Roland Kluskens van de gemeente Arnhem (de gemeente is stakeholder en co-financier van de methodiekontwikkeling). We hebben verschillende kandidaten gesproken. De verbindende en sociale skills van Roel sprongen er direct uit, ook al hadden de andere kandidaten op papier ook heel goede kwaliteiten. Doorslag gaf de persoonlijke uitstraling van Roel. Die tip wil ik echt geven aan andere BuurtBaanBureaus: een warme, relatiegerichte persoon met ondernemende skills is de gouden kandidaat wat mij betreft.

Roel, wat vind jij zelf, waarom ben jij zo geschikt voor de rol van sociaal ondernemer?
Roel: Ik ben een netwerker, en ik ben down to earth. Ik heb net een profile dynamics test gedaan en daar kwam wel een helder profiel uit: ik ben open, innovatief en creatief. Dat zijn kernwoorden waar ik mij erg in herken.

Je bent kwartiermaker, hoe ziet je opdracht eruit?
Roel: Het is een soort voorverkenning voordat de sociaal onderneming echt van start gaat. Ik ben goed aan het kijken hoe de basis eruit kan zien en aan het voorsorteren op het bouwen van het benodigde netwerk van ondernemers, inwoners en partners die kunnen ontzorgen en ondersteunen.

Kan je beschrijven hoe een werkdag van jou eruit ziet?
Roel: Ik heb altijd veel contact met verschillende mensen en partners. Aan de ene kant contact met gemeente en het sociaal wijkteam. We praten aan ene kant over mensen die werkzoekend zijn en aan de andere kant met partners en inwoners die klussen hebben waar mensen werkervaring kunnen opdoen.

Maak ik op dat je je nu vooral richt op werk en bezigheden voor mensen die niet makkelijk zelf aan bak komen?
Roel: Ja, dat klopt.

Is dat een goede start want dat is wel de moeilijkste doelgroep?
Roel: De doelgroep die contact heeft met sociaal wijkteam en met de afdeling Werk en Inkomen van gemeente kan heel makkelijk doorverwezen worden naar het BuurtBaanBureau. Hier ligt ondernemend direct een grote kans om van waarde te zijn. Ik kan zodoende meteen met twee belangrijke systeempartners de samenwerking gaan inregelen.

Hoe die samenwerking er nu de kwartiermakersfase uit?
Roel: het allerbelangrijkste is het opstarten van het netwerk. Samenwerking heeft veel aandacht nodig, er zit nog weinig automatisme in. Het systeem is log, ookal zijn de mensen van goede wil. Ook werken er bij Werk en Inkomen en bij het Sociaal Wijkteam heel veel mensen. Dus als ik met twee mensen samenwerk werk ik nog niet samen met de hele organisatie. Zij reiken een casus aan, een inwoner die hulp nodig heeft om betaald of vrijwillig werk te doen. Daar ga ik dan mee praten om samen te verkennen wat de droom van deze persoon is. Dat noemen we het intake gesprek. Ik heb nu ongeveer 40 van dit soort intakes gedaan. Dan ga ik kijken wat er past bij deze persoon, en ga ik binnen het BuurtBaanBureau netwerk kijken waar ik warme contacten heb. Wie kan ik bellen? Waar kan ik eens langslopen? Dat begint nu echt op gang te komen. Ik ben nu ongeveer een jaar bezig. Mede door Corona heeft het deze tijd gewoon nodig gehad.

Wat heb je tot nu toe gedaan om de sociale onderneming op te starten?
Roel: Ik heb gewerkt aan de website, vindbaarheid, werkplek bij DAZO, visitekaartjes, en echt veel tijd besteed aan het bouwen van het netwerk in de wijk. Dat is toch het allerbelangrijkste: je samenwerkpartners vinden. Wijkbedrijf DAZO met achterliggend de visie van de Blauwe (Wijk)Economie is erg belangrijk daarin. Ik heb alle wijkprojecten en sociale ondernemingen leren kennen en zij mij. Ook de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (de HAN) is een heel belangrijke partner, evenals de ondernemersvereniging De VOS in het Spijkerkwartier. En daarnaast dus het Sociaal Wijkteam en de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Arnhem.
Ook ben ik bezig met het maken van de businesscase. Hiervoor gebruik ik het businesscanvas en het businessboek van het BuurtBaanBureau. Dit helpt me om de methodiek eigen te maken en het verdienmodel goed in te richten. Doel is dat ik binnenkort een echt ondernemersplan neerleg.

Hoe kijk jij aan tegen de training?
Roel: De Training Ontdek je talent en creëer je droombaan is een van de instrumenten die we vanuit de methodiek kunnen aanbieden. Deze training heeft zich de afgelopen jaren al bewezen in het Spijkerkwartier. Het idee is als volgt: de gemeente en UWV nodigen een groep inwoners uit het Spijkerkwartier uit die al lang in de bijstand zit of op een andere manier thuiszit. Soms combineren we dat met bijvoorbeeld studenten die met hun studie zijn gestopt of mensen die tijdelijk uitgevallen zijn, bijvoorbeeld door een burn-out. We proberen een zo heterogeen mogelijk groep bijeen te brengen, alhoewel de mensen die langdurig in de bijstand zitten, wel de belangrijkste groep vormt.
Deze mensen krijgen een warme ontvangst in het wijkbedrijf DAZO en de uitnodiging om aan de training Ontdek je Talent deel te nemen. De training zit knap in elkaar en daagt mensen uit om hun talent te benoemen. Ook leren de deelnemers om hun ”draken” te herkennen en deze om te zetten in positieve energie. Draken zijn persoonlijke krachten die als niet effectieve overlevingsstrategieën ingezet worden. Bijvoorbeeld in je werk geen autoriteit willen accepteren omdat je vader vroeger niet echt een voorbeeld voor je was. De kunst is om de kracht van de draak (in dit voorbeeld autonomie) positief te gaan gebruiken en te verbinden met je talent. Op deze manier leren de mensen hun eigen droombaan onder woorden te brengen. Om vervolgens stappen te zetten met behulp van een persoonlijk Businessplan YOU om die droombaan ook echt te realiseren.

Wat is de waarde van de training voor het opstarten van het BuurtBaanBureau?
Roel: Als je net begint met het BuurtBaanBureau is de training een belangrijk instrument om de opstart te versnellen, het is momenteel het belangrijkste instrument in de toolbox van het BuurtBaanBureau. De training is dan ook van grote waarde en zorgt ervoor dat je een groep mensen hebt die met hun talent aan de slag wil. Na de training bieden we iedereen een maatwerkprogramma aan, bijvoorbeeld coaching, hulp bij het vinden van een stage, een ervaringsplek bij één van de sociale ondernemingen die aan het wijkbedrijf DAZO verbonden zijn. Van de zestien mensen is één persoon afgevallen en is momenteel bijna iedereen op de een of andere manier aan de slag met zijn talent. Vier mensen zijn uitgestroomd naar betaald werk, twee oriënteren zich momenteel op ondernemerschap. Anderen hebben een studie opgepakt of doen vooralsnog vrijwilligerswerk. Met één persoon heb ik geen contact meer en één persoon is gaan reizen, maar de overige zie en spreek ik nog regelmatig. En dan te bedenken dat dit een doelgroep is die door de gemeente en het UWV zeer moeilijk naar werk te begeleiden is.

Hoe ziet het pakket ondersteuning eruit dat je na de training aanbiedt?
Roel: Voor een deel is dit mijn persoonlijke ondersteuning, bestaande uit een aantal gesprekken waarin ik samen met de mensen een maatwerktraject ga uitstippelen. Omdat ik ‘gewoon’ ook een buurtgenoot ben, voelt zo’n gesprek heel anders aan voor de deelnemers van de training. We komen elkaar aan het eind van de middag ook gewoon tegen bij de supermarkt. Ook hebben we inmiddels een bestand met coaches en trainers. In het intake gesprek verwijs ik mensen door want ik ben geen professional op het gebied van loopbaanbegeleiding of coaching. Daarnaast is er vanuit de training een vervolgprogramma met activiteiten waar mensen op in kunnen tekenen. Ik coördineer daarin en verwijs naar dit programma. Zo organiseren we bijvoorbeeld de wijksafari, waar we met een groep werkzoekenden een werkbezoek brengen bij verschillende bedrijven, ondernemers en projecten in de wijk. Door Corona hebben we dat overigens deze keer digitaal gedaan.
Ook waaien er gewoon mensen binnen. DAZO zit namelijk midden in de wijk en is altijd open voor inwoners die wat willen komen flexwerken, informatie over de wijk komen halen of belangstelling hebben in een van de sociale ondernemingen die in DAZO onderdak vinden. Ook als ik er niet ben, is er hier altijd wel iemand die wat informatie kan geven of mij even kan appen of bellen. Al met al heb ik de afgelopen tijd 10-20 ervaringsplekken bemiddeld. En dan hebben we in de kwartiermakersfase nog niet eens een online platform of een goed werkende website.

Wat vind je lastig in je rol als kwartiermaker?
Roel: Wat ik lastig vind is om de systeempartners, zoals de gemeente en het UWV zodanig aan boord te krijgen dat er een tweezijdige samenwerking uitkomt. Zo is het voor Werk en Inkomen erg lastig om kandidaten voor de training aan te leveren, terwijl ze er wel zijn. Het is voor mij een raadsel waarom dit zo lastig is. Er zitten in deze wijk namelijk heel veel mensen op de bank. Ik ben hier afhankelijk van de gemeente, want in verband met privacyregels mag de gemeente geen adressen of telefoonnummers van bijstandsgerechtigden aan mij doorgeven.

Wat is het mooiste dat je tot nu toe hebt bereikt?
Roel: De mensen weer helpen om ze in hun kracht te zetten. De matches maken, daar geniet ik het meeste van. De mooiste match die ik heb gemaakt was een van de eerste, toen een deelnemer van de training na 12 jaar werkloosheid aan de slag kon als conciërge bij hotel Bizar Bazar. Je zag deze man weer opleven en dat was zo gaaf om te zien.

Welke maatschappelijke vraagstukken los jij met dit werk op?
Roel: Het sociaal wijkteam heeft het BuurtBaanBureau de opdracht gegeven om een maatjesproject op te starten. Hier koppelen we mensen met een hulpvraag met mensen die een oplossing kunnen bieden. Bijvoorbeeld: iemand die depressief is geweest krijgt een wandelmaatje. Iemand die gevallen is met de fiets krijgt een maatje die even een tijdje boodschappen doet. Dit is een interessant project want hier zie je de eerste buurtklussen ontstaan.
Het energie armoede project draait ook, mensen met een kleine beurs krijgen advies hoe ze energie kunnen besparen. Vanuit het BuurtBaanBureau proberen we dit met capaciteit uit de wijk in te vullen, Dus dat het BuurtBaanBureau de energiecoaches werft. En dat er een buurtklusbedrijf wordt opgestart waar de energie besparende maatregelen ook uitgevoerd worden met behulp van inwonercapaciteit. Denk aan het plaatsen van tochtstrips enz.

In de kwartiermakersfase stuurt het BuurtBaanBureau nog geen facturen voor haar diensten en bemiddeling maar dat gaat op termijn wel veranderen. Hoe zie jij dat als ondernemer?
Roel: Ik zie ons als een soort maatschappelijk projectenbureau. Waarbij wij vraagstukken vanuit de gemeente kunnen oppakken. Hier hoort steeds een offerte en een projectplan bij. Langzamerhand zijn we zo ver dat we dat ook zo kunnen oppakken en echt sociaal ondernemend aan de slag kunnen.

Welke professionaliseringsslag moet je nu maken om uit uit kwartiermakersfase te klimmen en echt operationeel te worden?
Roel: De belangrijkste slag is het inrichten van een digitaal platform. Daar moet in geïnvesteerd gaan worden. En in het oprichten van een stichting en de bijbehorende administratie. Ook wil ik de locatie verder inrichten. Meer body geven, professioneel maken.
We werken nu hard aan een basisovereenkomst met de gemeente over structurele financiële betrokkenheid. Ik verwacht binnenkort een duidelijk aanbod van de gemeente. Daarna kunnen wij de sociale onderneming structureel gaan inrichten en bijvoorbeeld een stichting in het leven roepen.
Voor wat betreft de fysieke plek wil ik graag gehuisvest blijven in het pand van het wijkbedrijf DAZO om zo goede verbinding te houden met de andere lopende projecten. Maar het BuurtBaanBureau moet wel beter zichtbaar worden: bijvoorbeeld door een uiting aan de gevel. En een groot vacaturebord. Ook heb ik spullen nodig, ik zal een rondje huishoudelijk moeten gaan investeren.

Wanneer denk je dat het BuurtBaanBureau helemaal operationeel is?
Roel: In oktober 2021 wil ik een heel eind zijn. Dat betekent dat we ca. anderhalf jaar nodig hebben om de business vanuit een actielerend proces (de methodiekontwikkeling) op te bouwen naar een zelfstandige stichting.

Wat wil je de komende tijd te leren om beter en professioneler te worden?
Roel: Een stukje automatisering van de zakelijke kant. Een goed CRM systeem in te richten. Nu werk ik met Excel maar daar moet echt een beter systeem voor komen, gekoppeld aan een frontoffice / platform en een app voor de buurt.

Waar denk dat het BuurtBaanBureau over 5 jaar staat?
Roel: In het Spijkerkwartier in Arnhem denk ik dat het BuurtBaanBureau over vijf jaar een heel mooi voorbeeld is van hoe een wijkgerichte aanpak een inclusieve arbeidsmarkt kan opleveren.
Met betrekking tot de landelijke uitrol: mijn grootste wens is dat er een mooie samenwerking met verschillende BuurtBaanBureaus in Arnhem ontstaat. Het lijkt me ook heel waardevol om verbinding te maken met ander BuurtBaanBureaus in het land, zodat je kunt leren van elkaar.

Mogen andere sociaal ondernemers je bellen voor tips?
Jazeker, mensen mogen me altijd bellen:
Roel Hilderink, kwartiermaker / sociaal ondernemer
06 – 2922 8823

BuurtBaanBureau Spijkerkwartier Arnhem