Symposium BuurtBaanBureau

22 okt 2021 | Nieuws

Symposium BBB

BuurtBaanBureau symposium online

Het Symposium van het BuurtBaanBureau vond plaats op 19 november in de studio van het Gemeentehuis Arnhem. Helaas is de opname niet helemaal gegaan zoals gewenst, maar u kunt het hier terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=LWkjjcfkTyI&t=1s

Chat vragen en antwoorden:

Hoe werken jullie samen met welzijnsorganisaties in de wijk?

Antwoord Roel: Vanuit BuurtBaanBureau Spijkerkwartier heb ik regelmatig contact met het Sociale Wijkteam en de SWOA. Wij hebben ook een Buurtmaatjes project gestart, waarbij deze organisaties een hulpvraag kunnen aanbieden. Wij gaan dan vanuit BuurtBaanBureau kijken of we een match kunnen maken. Dit kan voor gezelschap zijn, maar ook om iemand te helpen met klussen of verhuizen oid. 

Hoe verloopt het traject van activering naar (betaald?) werk van wijkbewoners in samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst? Op welk moment wordt het betaald werk en bij wie komen ze dan in dienst?

Antwoord Roel: We onderhouden korte lijntjes met de werkregisseurs van Werk & Inkomen. Daarbij kijken we samen naar het traject van de wijkbewoner en wat daarvoor nodig is. Vooralsnog stromen mensen pas door naar betaald werk bij externe werkgevers (uit de wijk) of dmv nieuwe projecten zoals   We willen zelf ook graag blijven doorontwikkelen zodat we (in samenwerking met Scalabor) ook betaalde banen kunnen creëren binnen De Blauwe Wijk Economie DBWE), zoals oa bij Spijkerbikes, Spijkerzwam en BuurtKlusBedrijf. Daarvoor zijn deze businesscases nu nog te dun, maar hopelijk lukt dat in de toekomst wel. 

Begeleiden jullie ook mensen naar werk buiten de wijk?

Antwoord Roel: Zeker, niet voor iedereen is er werk binnen de wijk. Dus we kijken zeker ook naar werk buiten de wijk. Wel is al bewezen dat (vrijwilligers) werk in de wijk als opstapje kan bieden naar werk buiten de wijk. Daarnaast is de wijk een groot netwerk die mensen kan verhelpen in hun carrière. 

Zijn het vooral vrijwilligers- en activerend werk banen of zijn er voldoende financiën in de wijk om mensen een salaris te kunnen betalen?

Antwoord Roel: Het zijn nu nog wel veel vrijwilligers en activerend werk banen, maar daar willen we dus verandering in brengen. Onder andere door zelf te groeien met onze eigen projecten in DBWE, maar ook met de partners in wijk. Leerwerkplekken die kunnen uitgroeien tot een betaalde baan. Daarnaast willen we een partnerschap met grotere bedrijven uit Arnhem aangaan, zodat we wijkbewoners altijd een kans kunnen geven om door te stromen naar één van deze partners (als er binnen de wijk geen mogelijkheden zijn). 

Hoe kunnen bewoners zich dan aanmelden? 

Antwoord Roel: Mensen kunnen altijd binnenlopen bij Dazo, wij promoten dit ook op de wijkwebsite en online kanalen. Daarnaast worden er mensen doorverwezen door W&I en het Sociaal Wijkteam. Wij willen vanaf volgend jaar een maandelijkse meeting gaan organiseren. Tijdens deze meeting zullen we dan korte presentatie geven over DBWE en BBB, en de mogelijkheden die er in de wijk zijn. Hier kunnen buurtbewoners dan geïnformeerd worden, en kunnen de instanties ook mensen voor aanmelden.

Zijn dit andere ‘basisbanen’ dan bijv. in Groningen? 

Antwoord Roel: Onder BasisBanen verstaan wij idd iets anders dan in Groningen. Voor ons is dat gewoon een reguliere baan (enkelvoudige match). 

Hoe verhouden jullie je tot jongeren in de wijk?

Antwoord Roel: BuurtBaanBureau is er voor iedereen in de wijk vanaf 18 jaar. Ook jongeren (vanaf 18 jaar) zijn dus van harte welkom. Daarnaast werken we vanuit DBWE veel samen met de HAN, waarmee ook leuke sociale wijkprojecten georganiseerd worden. 

Verder kunnen onze projecten ook zeer goed dienen als een reïntegratie-traject voor jongeren die zijn vastgelopen. Daar maken al verschillende jongeren gebruik van. Vaak doen ze dit door een tijdje mee te lopen als vrijwilliger met één van de projecten. 

Op welke wijze worden studenten betrokken (tijdelijke inwoners)?

Antwoord Roel: Zie bovenstaand antwoord. Dit doen we dus ook in samenwerking met de HAN. De DAZO is oa één van de sparkcentres van de HAN. Daarnaast zijn er ook vaak studenten van Hall Larenstein. Dit zullen niet allemaal wijkbewoners zijn, maar dat kan dus wel.

Hoe ga je om met dieper geestelijke problematiek bij bewoners die je probeert te activeren?

We hebben een uitgebreide intake waarin we bepalen welke problematieken bij deelnemers spelen. De trainers kijken samen of de training een toegevoegde waarde heeft. Wanneer de problematieken specialistisch zijn verwijzen we door naar de juiste instanties en geestelijk zorg. Belangrijk criterium “is de deelnemers in staat tot introspectie’. Veel van de vraagstukken zijn ontwikkelbaar omdat we de deelnemers een ontdekkingsreis laten doorlopen waarin een hoger bewustzijn ontstaat over hun natuurlijke drijfveren, intrinsieke motivatoren passie en talent. Daarbij leren ontdekken ze hun patronen van overlevingsstrategieën beperkende overtuigingen te onderkennen herkennen en te managen. 

Doen MBO ook mee want ook daar zitten zulke geweldige jongeren rijk aan talenten wiens EQ hun opleiding ver overstijgt 

Antwoord Roel: We zijn ook zeker in gesprek met het ROC RijnIJssel om hier meer mee samen te gaan werken. Dit willen we in de toekomst dus zeker meer gaan doen.

Werken jullie ook met mensen in de reclassering?

Antwoord Roel: Iedereen is welkom, en iedereen heeft een talent. Wij kijken samen welke ondersteuning gewenst is om iemand weer stappen te kunnen laten maken. Dat kan een training, coaching of wellicht weer aan de slag met (vrijwilligers) werk. Dat laatste dan meestal wel icm met coaching.  

Hoe wordt het buurtbaanbureau zelf gefinancierd?

Antwoord Roel: BuurtBaanBureau is gefinancierd uit een cofinanciering van het ESF subsidie en gemeente Arnhem. Zo is de methodiek gefinancierd en de pilotfase voor BBB-Spijkerkwartier. Nu zijn we in gesprek met Gemeente Arnhem voor een financiering van het Werk Inverstering Fonds (WIF), en met W&I en Scalabor. Daarnaast willen wij graag maatschappelijke projecten aannemen, zoals EnergieArmoede project. Waarbij we vanuit de wijk maatschappelijke problemen kunnen aanpakken, waar dan een vergoeding tegenover staat. Deze projecten zullen dan ook direct weer banen in de wijk opleveren.

Antwoord Patricia: In de methode (het businessboek) wordt een aantal inkomstenbronnen genoemd waarmee een BBB een gezonde businesscase kan maken. Het is tenslotte een sociale onderneming en geen publieke voorziening van de overheid. Het BBB moet dus in staat zijn om eigen inkomsten te genereren. Met name de impactopdrachten van een gemeente maken een groot deel van de businesscase. Dit zijn bijvoorbeeld opdrachten om een groep wijkbewoners uit de bijstand te halen en te begeleiden naar een baan of zinvolle bezigheid in de wijk. Maar ook opdrachten mbt de energietransitie, klimaatadaptatie, ouderenzorg, verkeersveiligheid, etc. kunnen door de gemeente aan het BBB gegeven worden. Met drie impactopdrachten a 20.000,- per jaar draai je de businesscase al break even.

Heeft het BBB relaties tot werkpleinen en MKB Banen

Antwoord Patricia: Wij denken dat het voor het lokale MKB verstandigslim is om een welgewmeende relatie met de buurt aan te gaan en te onderhouden door als ondernemer ook betrokkenheid te tonen met wat er speelt in de wijk. Een goede relatie is een goede en duurzame basis onder een gezond bedrijf. Als dat betekent dat je af en toe ook iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft in je zaak, zeker als het BBB ‘’het gedoe’’ eromheen kan afvangen, dan is dat in het geheel erg waardevol. Maar die relatie moet gebouwd worden, moet groeien. Die ontstaat niet vanzelf. Onbekend maakt onbemind. Relatiemanagement en netwerkvorming is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van de sociaal ondernemer van het BBB.